(adT) akademia dynamiczna TOŻSAMOŚĆ – międzynarodowa koalicja.

Wymiany myśli, działania, sieć kontaktów:

organizatorzy to Ezzev Foundation – Holandia/

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień/ Fundacja Citizen Project – Polska. 

 

 

https://www.facebook.com/ELABDT.akademia

 

Widzimy siebie i każdego jako osoby mające prawo do szacunku i zdolne do empatii. 

Szukamy w dialogu pozytywnych puent poprzez konstruktywną konfrontację. 

Każdy ma prawo poznawać, rozumieć świat i mieć dylematy…

Jak tworzyć? 
Jak patrzeć krytycznie i konstruktywnie? 
Jak mając pasję otworzyć się na innych? 
Jak wspólnie tworzyć?

Co? Jak? Dlaczego? 
Edukacja medialna i informacyjna i profilaktyka realizowana poprzez dialog między pokoleniami na temat w kontekście, zderzenie treści medialnych, własnych pasji, umiejętności krytycznego, kreatywnego patrzenia na wydarzenia, autorefleksję tworzymy i testujemy narzędzia, dobre praktyki, scenariusze wykorzystując narrację obrazami (gramatyka języka filmowego), obecność online (nowe technologie, gry w technologii Augmented Reality) i komunikację. E-LAB Dynamicznej Tożsamości-podręcznik opublikujemy za darmo online. 
Budujemy wspólnie sieci wymiany myśli i doświadczeń profesjonalistów: teoretyków, praktyków w dziedzinie edukacji, profilaktyki i nowych mediów w Polsce i za granicą.

Dla edukatorów, nauczycieli i uczniów-tworzymy pomost między pokoleniami, kanał komunikacji i wspólnej refleksji o świecie. 

Łącząc edukację medialną i profilaktykę dajemy szkołom – bez stygmatyzowania – możliwość rozwiązań długofalowych, które stymulując uczniów do samorozwoju pod opieką i przy wsparciu „mądrego dorosłego” dają szanse naprawcze.

Zajmujemy się obszarem podnoszenia kompetencji wynikających z edukacji medialnej i informacyjnej, profilaktyki (pracy projektem i „ja” nauczyciel  jako narzędzie, a w efekcie, podnosi proces edukacyjny, poznawczy i  wychowawczy rozwijając w uczniach umiejętności autorefleksji, autoprezentacji, szacunku i empatii to dalej tworzy podstawy do ich rozwoju i dojrzewania w wartościach obywatelskich, z nowymi technologiami i otwarciu się  na różnorodność świata i własne dylematy, o których z szacunkiem, cierpliwością można i warto rozmawiać. 

A połączenie edukacji kulturalnej i medialnej widzimy jako proces podnoszenia umiejętności zarówno twórczego jaki kreatywnego tworzenia wspólnych kanałów wymiany myśli w obszarze kultury zarówno języka i jaki i obrazu w celu promocji wartości istotnych dla postaw obywatelskich i kulturotwórczych.

ZAPRASZAMY – WŁĄCZAJ SIĘ W NASZE DZIAŁANIA!

KONTAKT:
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI: Beata Staszyńska
M: 502 589 842   E: staszynska.beata@gmail.com
FUNDACJA CTIZEN PROJECT: http://foundationcitizenproject.eu/home/