DIALOG W KLASIE Z WYKORZYSTANIEM PROFILAKTYCZNEJ STRATEGII ALTERNATYW:

JAK ROZMAWIAĆ W KLASIE DO MOTYWACJI DO RUCHU?

W 2015 roku w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Miasto Gdańsk:

„Przeciw działanie uzależnieniom i patologiom społecznym” powstało nowe narzędzie profilkatyczno-eduakcyjne - MODUŁ DYDAKATYCZNY - przygotowane w ramach działania merytorycznego (adT) akademii dynamiczna TOŻSAMOŚĆ.

Zadanie realizowała nasza fundacja.

 

 

 

< MODUŁ DYDAKTYCZNY: IDEALNA DYDAKTYKA  A  RUCH?  

                                                     PROFILAKTYCZNE STRATEGIE ALTERNATYW-DYSKUSJA!

 

   Moduł to scenariusz 45 minutowej lekcji i gra profilaktyczna przeznaczone są dla:

/ dzieci i młodzieży (gimnazjum); zczególnie dla uczniów (12-14) z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

/ dorosłych: nauczyciele, rodzice (gimnazjum).

 

 

DLACZEGO TO JEST WAŻNE?

> Działania profilaktyczne, które charakteryzują się według nas (i partnerów) najwyższą skutecznością, to działania uwzględniające podmiotowość ucznia, dające możliwość rozwoju, współdecydowania i partycypacji, rozwijania odpowiedzialności, wzmacniające kompetencje społeczne i trening ról społecznych poprzez ich pełnienie w bezpiecznych warunkach.

> Często blokadą przed ruchem fizycznym, (i w czasie lekcji i w czasie wolnym) jest złe traktowanie przez innych (częściej rówieśników, czasem też dorosłych)’ i gdy uczeń czuje się źle traktowany przez innych (także online), rozmowa z dorosłym może go „wyjąć” z izolacji; bez rozmowy mogą zdarzyć się fatalne skutki jak uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, a czasem samobójstwo.

> Uczniowie często chcą być odpowiedzialni za swoje decyzje dotyczące czasu jaki poświęcają  na uczenie się, na inne zajęcia a także za czas relaksu, ale czują, że szkoła blokuje ich, bo nie pozwala na poważną rozmowę z nauczycielami (i dyrekcją); czują się także różnie blokowani w domu.

> Młodzież nie reaguje na autorytarne polecenia; woli prowadzić dialog, więc często pojawiają się nieporozumienia, które nierzadko eskalują;

> Dyrekcja i nauczyciele mają trudne relacje z rodzicami; jeżeli uczeń czuje się źle traktowany rodzice - często - od razu interweniują; uczniowie - często - czują się źle traktowani, bo chcą być wysłuchani w szkole a rzadko są; więc często istnieją nieporozumienia, które nierzadko eskalują.

 

Przygotowany MODUŁ DYDAKTYCZNY w aktywizujący uczniów sposób ułatwi budowanie więzi, zainicjuje dialog i wypracuje więcej otwartości między uczniami (klasą) i nauczycielem oraz dyrekcją (szkołą) i rodzicami;  a także więcej zaufania między uczniami (klasą) i nauczycielem oraz dyrekcją (szkołą).

       Ten MODUŁ  umożliwi dialog - w klasie i domu – na temat MOTYWACJI DO RUCHU, która w dobie Internetu stanowi problem i jest szerokim zjawiskiem dorastającej młodzieży, a także dzieci, które coraz wcześniej korzystają z urządzeń cyfrowych.

.       Poprzez DIALOG połączony z wizualną grą profilaktyczną w czasie lekcji (np. godziny wychowawczej, w czasie zajęć dodatkowych) na temat motywacji do ruchu (zachowań alternatywnych) możemy wpłynąć na motywację ucznia. To  będzie proces refleksji o indywidualnym charakterze i może być rozłożony w czasie, ale w sposób jasny pokazujący  np. relację między ilością dopaminy w organizmie, a aktywnością fizyczną.

       Efekt dialogu, dyskusji wywołany grą profilaktyczną jest wg naszych doświadczeń efektywnym elementem w gronie rówieśniczym i w relacjach międzypokoleniowych.

       Nowe technologie są nieodłącznym elementem codziennego życia, dlatego łączenie ich możliwości z profilaktyką (wychowaniem i dydaktyką) w obszarze ryzykownych zachowań  związanych z używaniem alkoholu jest skutecznym procesem tworzenia i budowania motywacji do alternatywnych zachowań.

Pierwsze testy w gdańskim Gimnazjum nr 2.  Trzymajcie kciuki za uczniów i nauczycieli.

Zapraszamy do stosowania tego MODUŁU DYDAKTYCZNEGO w 2016r., więcej informacji na stronie:

www.foundationcitizenproject.eu

 

kontakt: Fundacja Citizen Project. Beata Staszyńska   E:staszynska.beata@gmail.com  M: 502 589 842

Każda osoba korzystająca z tego MODUŁU DYDAKTYCZNEGO będzie miała wsparcie (adT):

merytoryczne i techniczne, jak dostęp do instrukcji online.

 

Autorzy: Beata Staszyńska i Onno Hasen