O PROJEKCIE

Dynamic Identity (D-ID), Projekt Dynamiczna Tożsamość - termin realizacji: 01.12.2012 – 31.05.2015

 

Projekt Dynamic Identity (“Dynamiczna Tożsamość”) ma na celu wzmocnienie uczniów w wieku od 11 do 18 lat poprzez zwiększenie ich pojmowania na czym polega proces konstrukcji i ekspresji tożsamości online, a także poprzez zwiększenie ich umiejętności konstruowania i tworzenia ekspresji tożsamości online. Te procesy dotyczą w szczególności tematu: profilowanie online przez firmy.

odzież podnosić będzie swoje umiejętności cyfrowe polegające na auto-ekspresji i ochronie swoich dygitalnych osobowości – [personae online].
W trakcie projektu młodzież zwiększać będzie swoją świadomość o procesach dotyczących na przykład: spersonalizowanych reklam. Młodzież także uczyć się będzie mechanizmów - jak radzić sobie  - aby zwiększyć swoją odporność spotykając się z pozytywnymi i negatywnymi doświadczeniami online. Młodzież zasadniczo nie zdobywa takich umiejętności w szkole.

Najważniejszym wynikiem projektu będzie podręcznik dla nauczycieli, dzięki któremu każdy z nich będzie mógł sam, u siebie w szkole zrealizować warsztat składający się z kilku sesji.

Najważniejszymi tematami warsztatu są auto-prezentacja online oraz profilowanie online.  

Program warsztatu składać się będzie z zadań praktycznych, teoretycznych wprowadzeń i dyskusji. Funkcją zadań praktycznych jest
konfrontacja uczestników z nimi samymi - konfrontacja ze sobą i ze swoimi tożsamościami: ze swoimi koncepcjami, postawami, decyzjami, które mają do teraz lub ich brakiem.

Podstawą narzędzi stosowanych w zadaniach praktycznych są: jedna z najnowszych technologii (Rozszerzona Rzeczywistość/ Augmented Reality) oraz tradycyjna technologia (film i zdjęcia).

Celem konfrontacji ze sobą jest wywołanie auto-refleksji uczestnika warsztatu. Wprowadzenia teoretyczne mają pokazywać młodzieży ramy, które pomogą im znajdować słowa wspomagające ich autorefleksję. Dyskusje dadzą szanse uczestnikom warsztatów podzielenia się między sobą  swoimi autorefleksjami.
 


 Projekt Dynamic Identity jest realizowany przez ośmiu partnerów z czterech krajów: 

 

 

OFICJALNA STRONA PROJEKTU

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu:

[Programme/ Program] Lifelong Learning Programme/

[Subprogramme/ Podprogram] Comenius/

[Action/ Działanie] Comenius Multilateral Projects

[Priority/ Priorytet 2]: Development of approaches to teaching and learning/ Rozwój metod nauczania i uczenia się.

DYNAMIC IDENTITY [D-ID] - 527543-LLP-2012-1-GR-COMENIUS-CMP

Autorami koncepcji projektu są: Beata Staszyńska i Onno Hansen.

 

KONTAKT W POLSCE:

Fundacja CITIZEN PROJECT
Prezes Zarządu Fundacji: BEATA STASZYŃSKA E: staszynska.beata@gmail.com
  M: +48 502 589842