SZANOWNI PAŃSTWO,

Pragniemy poinformować, że z dniem 1.10.2013 badanie zostało zakończone.

Bardzo dziękujemy wszytskim, którzy wzięli udział w tym badaniu online i tym któzy przyczyniki się do jego przeprowadzenia.


W imieniu Partnerów Projektu: Beata Staszyńska - Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project.

Gdańsk, dn. 01.10.2012

 

 

 

BADANIE - ANKIETA ONLINE

Ankieta dotyczy Internetu i kierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 18 lat.

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w badaniu, w ramach europejskiego projektu edukacyjnego pod tytułem Dynamic Identity (“Dynamiczna Tożsamość”).

W tym projekcie współpracują naukowcy, organizacje, firmy, rodzice i nauczyciele, aby tworzyć materiał dydaktyczny o tożsamości i Internecie.

 

Ankieta dotyczy Internetu. Tego co dzieci i młodzież w nim robią, w jaki sposób  prezentują się w nim,  a także pewnych korzyści i zagrożeń płynących z Internetu. Ankieta wypełniana będzie anonimowo. To znaczy, że nie będzie wiadomo kim jesteś lub jakich odpowiedzi udzielasz.

Wyniki ankiety używane będą tylko do tworzenia materiałów dydaktycznych w projekcie Dynamic Identity oraz do celów naukowych.

Imię i nazwisko uczestników badania nie będą rejestrowane, a więc ich prywatność będzie chroniona.

Ankieta online potrwa około 20 minut.

 

To badanie pozwoli nam na skuteczniejszą pracę w obszarach tematycznych:

  • W jaki sposób dzieci i młodzież prezentują się w Internecie, przy użyciu:

o        Portali społecznościowych

o        Gier online

o        Wirtualnych światów

  • Czy wizerunek/i online prezentowane przez dzieci i młodzież pokrywają się z ich wizerunkiem/ami w świecie rzeczywistym?
  • Czy dzieci i młodzież są świadomi profilowania przez firmy?
  • Czy dzieci i młodzież myślą, że profilowanie to dobry czy zły pomysł?

 

Jeśli zdecydowałeś się wziąć udział w badaniu i reprezentujesz grupę wiekową  od 11 do 18 lat – będącą grupą celową tego projektu - prosimy o zapoznanie się z treścią zgody rodzicielskiej, a w razie niejasności prosimy pytać: staszynska.beata@gmail.com

 

Jeśli  ukończyłeś 18 lat, możesz rozpocząc udział w badaniu bez zgody rodzicielskiej: BADANIE - ANKIETA ONLINE

Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, prosimy o zgodę rodzicielską, którą można tu pobrać: ZGODA RODZICIELSKA

Po podpisaniu zgody rodzicielskiej przez dorosłego opiekuna prosimy przesłać:

- skan na adres emailowy: staszynska.beata@gmail.com

lub

- oryginał pod adres: Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk [z dopiskiem: D-ID BADANIE]

 

 DZIĘKUJEMY ZA TWOJĄ WSPÓŁPRACĘ!