http://dynamicznatozsamosc.org/

Dynamiczna Tożsamość to edukacyjny projekt interdyscyplinarny. Edycja 2012 projektu otrzymała dofinansowanie z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2012 [nazwa programu: Edukacja kulturalna i diagnoza kultury, nazwa priorytetu: Edukacja kulturalna].

 

DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ A EDUKACJA MEDIALNA

Głównym założeniem projektu jest to, że dane online o nas są ważne: dane, którymi dzielimy się w Internecie o sobie oraz dane, które inni o nas umieszczają w Internecie.Z wszystkich tych danych pojawia się nasza digitalna tożsamość. Właśnie ta digitalna tożsamość jest głównym tematem projektu.

Nasza digitalna tożsamość nie jest statyczna. Nowe dane i nowe konteksty ciągle zmieniają tę tożsamość. To powoduje, że nasza tożsamość digitalna jest dynamiczna.
Nasza dynamiczna tożsamość jest ważną częścią naszej ogólnej tożsamości. To kim jesteśmy w Internecie jest coraz ważniejsze dla naszej auto-definicji i dla opinii innych o nas. Niestety niewiele osób rozumie jak nasza dynamiczna tożsamość w Internecie buduje się i jak ta tożsamość jest interpretowana. Rozumienie swojej dynamicznej tożsamości online jest istotne przede wszystkim dla młodzieży, dla której świat online jest drugim domem.

Projekt Dynamiczna Tożsamość tworzy interdyscyplinarne warsztaty jako sposób zbliżenia się do tematu. Warsztaty mają wywoływać refleksję jak świadomie „być online” i jak interpretować innych online. Poprzez konfrontacje ze sobą, dyskusję, prezentację w zarysie tematów jak tożsamość, komunikacja i publikacja, strategie etyczne, uczestnicy rozwijają umiejętności świadomego, krytycznego i twórczego korzystania z Internetu. Używane metody dydaktyczne budują nową formę edukacji medialnej. Prawo, filozofia, gramatyka języka filmowego, psychologia społeczna – to ważne dla projektu teoretyczne dziedziny, które tworzą jego merytoryczną oś.

Projekt Dynamiczna Tożsamość o interdyscyplinarno-badawczym charakterze wykorzystuje najnowsze międzynarodowe badania w dziedzinie obecności online oraz nową technologię (Augmented Reality) i film, zdjęcia jako narrację obrazem. Program warsztatów skupia się na Internecie jako środku społecznego przekazu.

 

W ramach edycji projektu DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – WARSZTATY INTERDYSCYPLINARNE 2012 organizowane były trzy rodzaje pilotażowych warsztatów i szkolenie:

 • dla uczniów gimnazjum (maj),
 • nauczycieli gimnazjum (maj, wrzesień)
 • otoczenia szkoły (wrzesień)
 • nauczyciele przeszli szkolenie (wrzesień).

 

Metody dydaktyczne warsztatów projektu w sześcio 90-minutowych sesjach składają się z:

 • Wykładów (o różnych aspektach i poziomach tożsamości i tożsamości online; o warunkach, skutkach, śladach i interpretacjach bycia online; o publikacji i komunikacji online; o teorii gramatyki języka filmowego)
 • Dialogów (na te same tematy)
 • Ekspresji artystycznej oraz konfrontacji ze sobą poprzez aktywności (robić sobie kreowane zdjęcia o swojej tożsamości; wypowiadać się do kamery odpowiadając na pytanie: „Kim jesteś do teraz” i potem oglądać wyniki w grupie w formie technologii Augmented Reality i w formie pokazu filmowego)
 • Analiz tej ekspresji artystycznej
 • Gry Augmented Reality „IDentifEYE”, która pokaże w magicznym lustrze jak decyzje online zmieniają naszą digitalną tożsamość
 • Ankiet ewaluacji wyników aktywności, które monitorują rozwój uczestników

Wszystkie metody dydaktyczne mają wywoływać refleksję jak świadomie „być online” i jak interpretować innych online. Im więcej młodzież i dorośli rozumieją dynamiczne tożsamości, tym bezpieczniej będą czuć się online. Negatywne zdarzenia będą ich dotykać mniej.

 

KONKRETNY WYNIK PROJEKTU:

http://dynamicznatozsamosc.org/wp-content/uploads/2012/12/Dynamiczna-Tozsamosc.pdf


Wynikiem Projektu Dynamiczna Tożsamość edycji 2012 będzie polsko-angielska publikacja w formie książki (500 egz.) oraz w formie digitalnej pod licencją CC, która zawierać będzie w sobie wszystkie materiały potrzebne dla nauczycieli, aby mogli samodzielnie prowadzić takie warsztaty:

 • Pakiet materiałów dydaktycznych
 • Instrukcja dla prowadzących warsztaty (scenariusze warsztatów, szczegółowe opisy każdego dnia, opis stosowanych metod, opis jakie istnieją możliwości modyfikacji scenariuszy do potrzeb i warunków w indywidualnych szkołach)
 • Dokumentacja – tekstowa i obrazowa przebiegu warsztatów

Artykuły dotyczące aspektów tożsamości, prywatności, własności, wolności w perspektywie świata digitalnego i jego łączności ze światem realnym.

 

O POCZĄTKACH PROJEKTU

Projekt powstał w 2011 roku, kiedy Fundacja Citizen Project razem z holenderską Fundacją Ezzev i partnerem Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdańsku testowała pierwszą wersję warsztatów w grupie licealistów. Obecnie narodowa edycja projektu 2012 realizowana jest pod patronatem MKiDN, MAC oraz NCK, przez Fundację Citizen Project jako organizator, dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

O PRZYSZŁOŚCI PROJEKTU

Edycja projektu 2012-2015 otrzymała dofinansowanie od Unii Europejskiej w programie Lifelong Learning [podprogram: Comenius Multilateral Projects]. Podczas ewaluacji wniosku przez Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Uniu Europejskiej projekt oceniony został jako “zupełnie nowy”. Executive Agency opisała projekt m.in, „taki produkt nie jest obecny w tej formie” i że jest „ważnym instrumentem w edukacji”. Innowacyjność projektu otrzymała najwyższą oceną, 5 na 5 możliwych punktów.

Ta edycja projektu 2012-2015 o europejskim zasięgu realizowana będzie we współpracy ośmiu partnerów z 4 krajów UE: m.in. z Uniwersytetem Lejda (Holandia), Uniwersytetem Amsterdamu (Holandia) oraz z organizacjami w Grecji i na Cyprze.

 

I CO DALEJ?

Planujemy rozwijanie form warsztatowych i narzędzi dydaktycznych. Pracujemy nad konceptem warsztatu pod roboczym tytułem „Konfrontacja ze sobą onoffline”. Natomiast dzięki wsparciu Fundacji Ezzev możemy planować i rozwijać koncept edukacyjnej gry w technologii Augmented Reality. Istotna będzie również metoda pracy nad grą, która oparta będzie na współpracy w czasie godzin wychowawczych z młodzieżą szkolną, młodzieżą wykluczoną i zagrożoną wykluczeniem społecznym.

 

Autorami projektu są:
reżyserka filmowa Beata Staszyńska [Fundacja Citizen Project]
i architekt funkcjonalności Internetu Onno Hansen [Fundacja Ezzev].