[źródło: http://www.platformakultury.pl/artykuly/123744-dynamiczna-tozsamosc--o-co-chodzi-warsztaty-interdyscyplinarne-2012.html]

 

PUBLIKACJA:

"Dynamiczna Tożsamość - O co chodzi? Warsztaty interdyscyplinarne 2012"

 

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wynikami projektu Dynamiczna Tożsamość - warsztaty interdyscyplinarne 2012. W powstałej publikacji, w formie podręcznika dla nauczycieli, pedagogów i edukatorów pracujących z uczniami gimnazjum, znajdziecie Państwo przede wszystkim scenariusze warsztatów i pomocnicze materiały dydaktyczne umożliwiające samodzielne przeprowadzenie warsztatów interdyscyplinarnych dla uczniów gimnazjów, które mają wywoływać refleksję jak świadomie „być online” i jak interpretować innych online.

 

 W książce pt.: DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - O CO CHODZI? WARSZTATY INTERDYSCYPLINARNE 2012 znajdziecie Państwo również wypowiedzi dorosłych uczestników tegorocznych warsztatów pilotażowych, a także wypowiedzi osób, których doświadczenia pozwalają na refleksję o tym, czym jest tożsamość online, ogólnie pojęta edukacja medialna, a kim digitalny obywatel.

Publikacja jest dwujęzyczna i dostępna w Internecie: www.dynamcznatozsamosc.org na licencji CC, wraz dodatkowymi aplikacjami i materiałami potrzebnymi każdemu, kto podejmie się realizacji warsztatów.

Dynamiczna Tożsamość – tożsamość online. O co chodzi? Dlaczego to ma być ważne dla was - nas – ciebie - mnie?

Takie warsztaty to możliwość doświadczenia, podniesienia umiejętności, a przede wszystkim komunikacji i dialogu między pokoleniami w świecie, gdy z jednej strony dostęp do informacji jest otwarty, a z drugiej każdy może być nadawcą i odbiorą w jednej chwili. Jak to interpretować?

To kim jesteśmy w Internecie, jest coraz ważniejsze dla naszej auto-definicji i dla opinii innych o nas. Niestety niewiele osób rozumie jak nasza digitalna tożsamość dynamicznie buduje się i jak jest interpretowana. Przede wszystkim dla młodzieży, dla której świat online jest drugim domem, jest to dużym problemem. Technicznie świetnie sobie radzą, ale nie rozumieją jak dużą część ich tożsamości tworzą komunikując się i klikając online. Nie widzą, jak nowe dane i nowe konteksty ciągle zmieniają ich tożsamość.

Nasza edukacja medialna to dialog międzypokoleniowy o skutkach korzystania z digitalnych środków masowego przekazu – przede wszystkim jak to korzystanie wpłynie na naszą tożsamość, zarówno digitalną, jak i rzeczywistą.

Ważne pytania to: Kim jestem do teraz? Jak mam to interpretować?

Stawiamy pytania, szukamy dróg do poznania i zrozumienia świata, który nas otacza. My autorzy projektu - jako ludzie – urodzeni w czasach „bez Internetu”, a jednak poszukujący znaczenia i będąc praktykującymi profesjonalnie jego użytkownikami, zapraszamy do wspólnej refleksji, ponieważ sądzimy, że mamy zobowiązanie wobec pokolenia, które przyszło na świat już w czasach „z Internetem”.

Publikacja nie daje odpowiedzi – budujemy kolejne pytania o naszą tożsamość online. Chcemy, poprzez lekturę tej publikacji, zachęcić Państwa do autorefleksji, a następnie praktycznej próby zmierzenia się z rzeczywistością online w czasie własnych warsztatów, gdy w dialogu z młodymi ludźmi może też zobaczycie siebie samych.

Dziękujemy wszystkim, którzy bezpośrednio i pośrednio przyczynili się do realizacji projektu i powstania tej publikacji.

Autorzy, Beata Staszyńska i Onno Hansen.