PROJEKT:

E-LAB DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ.

Warsztatowa metoda konstruktywna konfrontacja z mediami a autorefleksja offline i online.

Powstanie PLATFORMA E-LEARNINGOWA [E-LAB] z bibliotekami tematycznymi, narzędziami dydaktycznym konstruktywnie konfrontacyjnej metody inspirowanej 4 krokami metody dydaktycznej BELS. Zasoby:scenariusze zajęć, szkolenia, wzorcowe materiały. Udostępnimy narzędzia, które pozwolą refleksyjne korzystać z technologii Augmented Reality. E-LAB będzie dla dorosłych i młodzieży forum do dyskusji, publikacji własnych materiałów. Widząc kompetencje medialne jako wypadkową umiejętności wykorzystania świadomego nowych mediów, technologii, informacji i komunikacji chcemy przygotować, przetestować, opublikować dwie podstawowe biblioteki tematyczne: Edukacja medialna i informacyjna, Profilaktyka uzależnień. Będziemy pracować z uczestnikami online i offline. Cel: Aby nikt nie musiał być bezbronny wobec tych, którzy wiedzą jak wykorzystać media. Internet daję szansę trenowania umiejętności medialnych tylko pod warunkiem kreatywnego, krytycznego procesu myślowego. To meta obszar dla wspólnej burzy mózgów.

 

Według regulaminu programu MKiDN:

Zadanie obejmujące tworzenie, udostępnianie na jednej z wolnych licencji otwartych zasobów edukacyjnych z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej wraz z zapoznaniem potencjalnych użytkowników z możliwościami wykorzystania zasobów, w tym poprzez cykl zajęć elearningowych lub warsztatowych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dzedzictwa Narodowego.

Program: Edukacja

Priorytet: Edukacja medialna i informacyjna