BEATA STASZYŃSKA_Prezes Zarządu Fundacji.

Powołała w 2011 roku Fundację Citizen Project, w której jest Prezesem Zarządu. Polska organizacja pozarządowa tworzy platformy dialogu, eksperymentu dla rozwoju umiejętności twórczego myślenia i szacunku dla jednostki z poszanowaniem wspólnotowych potrzeb poprzez interdyscyplinarne projekty edukacyjne, kulturalne i społeczne. Wybrane zrealizowane i realizowane projekty: jako współautor polskich projektów Obywatel Solidarność (2010, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury) i Dynamiczna Tożsamość (2012, 2013 współfinansowanych ze środków MKiDN, europejskiego projektu – Dynamic Identity (2012-2015). Jako partner w europejskim projekcie dla dorosłych o tabu (program GRUNDTVIG), a także w europejskim projekcie transferującym innowacje dla edukacji (program LEONARDO DA VINICI).

Magister sztuki. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi; podyplomowe studia – Aplikacje i Usługi Internetowe. Jest reżyserem i producentem. Reżyserka w swoich portretach filmowych pokazuje ludzi w drodze, towarzyszy im w takich momentach, kiedy uda się dostrzec ich wahanie, niepewność, lęk. Według słów samej reżyserki „te portrety mają w sobie optymizm abstrakcyjny, taki optymizm, który każdy nosi w sobie, który czasem boli, ale i pozwala nam podnieść się po najgorszym nawet upadku…, ale czym jest, nie wie nikt i może warto to pytanie zostawić bez odpowiedzi, bo uprawiając dokument refleksyjny, szuka tych odpowiedzi…a szukanie, to droga do poznania…”. Interesuje się nowymi mediami jako procesem powstawania nowych znaczeń, umiejętności ich rozumienia i interpretacji; eksperymentuje z narzędziami komunikacyjnymi – w celu budowania nowej architektury kontaktów między ludźmi. Dzięki spotkaniu w 2009 roku z Onno Hansenem, może realizować szerzej, zarówno merytorycznie i logistycznie, swoje pomysły. Ma nadzieję, że także w przyszłości tworzyć będą zespół, który będzie wspierać się i mądrze realizować plany, aby powstawały narzędzia, formy i narracje, które mogą pomagać innym i im samym w procesie poznawania i rozumieniu świata – bo każdy ma do tego prawo, jaki i do…pewnego rodzaju wolności.

 

                                                        

KATARZYNA MARCZEWSKA_Wiceprezes Zarządu Fundacji.

Ekonomistka, księgowa z zawodu. Od dwóch lat zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych. Zawsze gotowa udzielić profesjonalnego wsparcia. Drąży każdy temat sumiennie, do końca. Zatrudniona od wielu lat jako samodzielna księgowa w dużej firmie odzieżowej, wcześniej pracowała jako specjalista ds. kontroli finansowej, rozliczeń i realizacji umów. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na kieruneku: rachunkowość, specjalność: rachunkowości i controlling [studia magisterskie uzupełniające].
Jej pasją jest wspinaczka skałkowa i wysokogórska.