http://www.id-eye.eu/

 

Celem europejskiego projektu edukacyjnego IDentifEYE (ID-EYE) jest stworzenie modułów warsztatowych umożliwiających nauczycielom stworzenie nowych programów nauczania opartych na technologiach edukacyjnych. Metodologia projektu będzie wspierać nauczycieli w używaniu edukacyjnych technologii, takich jak Rozszerzona Rzeczywistość (Augmented Reality) i aplikacji Web 2.0 jako instrumentów narracyjnych, które umożliwią dotarcie do uczniów 21-ego wieku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stworzone przez nauczycieli programy lekcji będą odnosić się do konceptu tożsamości online. W tym koncepcie, projekt IDentifEYE (ID-EYE) zapewni ramy pracy, które będą zawierać elementy nauk społecznych, ustawodawstwa Unii Europejskiej oraz neurobiologii.

Programy zajęć utworzone przez nauczycieli w oparciu o metodologię projektu IDentifEYE (ID-EYE) będą wzmacniać odporność i czujność młodszych uczniów, w wieku od 8 do 14 roku życia, na niebezpieczne sytuacje online – nadużycie i złe interpretowanie tożsamości online – poprzez nauczenie ich umiejętności przystosowywania ich tożsamości online. Programy zajęć utworzone przez nauczycieli dla starszych uczniów (od 15 roku życia wzwyż) będą wzmacniać i uczyć umiejętności wykorzystywania tożsamości online w celu podniesienia szans na zatrudnienie ich w przyszłości.


Projekt IDentifEYE (ID-EYE) opiera się na najlepszych praktykach stosowanych w dziedzinie bezpieczeństwa online i tożsamości online, które zostały opisane w poprzednim projekcie europejskim CDEI. To działanie obejmuje transfer innowacji z Holandii i Cypru do Grecji, Polski, Hiszpanii i Litwy.

Partnerami projektu są: CCS Education (Grecja), Ezzev Foundation (Holandia), Favinom Consultancies (Cypr), Citizen Project Foundation (Polska), The Gdansk Centre for Addiction Prevention (Polska), Jaunimo Karjeros Centras (Litwa), Hellenic Association for Education (Grecja) and Fundacion Privado Juan XXIII (Hiszpania).

Projekt realizowany w ramach programu:
LEONARDO DA VINCI MULTILATERAL PROJECT - TRANSFER OF INNOVATION
Under the Lifelong Learning Programme

PROJECT NUMBER: 2013-1-GR1-LE005-13907