Szanowni Państwo,

Fundacja Citizen Project i Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień serdecznie zapraszają do udziału w badaniu w ramach  europejskiego edukacyjnego projektu:
IDentifEYE (ID-EYE)Augmented Reality towards better understanding of Online Identities/ pl.: Augmented Reality [Rozszerzona Rzeczywistość] w drodze do lepszego zrozumienia Tożsamości Online.
Zapraszamy do udziału w badaniu online, które dotyczy zebrania informacji, a następnie wspierania nauczycieli w używaniu edukacyjnych technologii, takich jak Rozszerzona Rzeczywistość (Augmented Reality) i aplikacji Web 2.0 jako instrumentów narracyjnych, które umożliwią dotarcie do uczniów 21-ego wieku.

Ankieta ta kierowana jest do nauczycieli i osób profesjonalnie pracujących z dziećmi i młodzieżą w wieku od lat 8 do zakończenia edukacji na poziomie szkoły średniej.
Badanie potrwa do 30 kwietnia 2014.

Ankieta wypełniana będzie anonimowo. To znaczy, że nie będzie wiadomo kim jesteś lub jakich odpowiedzi udzielasz.
Wyniki ankiety używane będą tylko do tworzenia materiałów metodycznych w projekcie IDentifEYE (ID-EYE) oraz do celów naukowych. Ankieta online potrwa około 15 minut.

ankieta online

Celem europejskiego projektu edukacyjnego IDentifEYE (ID-EYE) jest stworzenie modułów warsztatowych umożliwiających nauczycielom stworzenie nowych programów nauczania opartych na technologiach edukacyjnych. Metodologia projektu będzie wspierać nauczycieli w używaniu edukacyjnych technologii, takich jak Rozszerzona Rzeczywistość (Augmented Reality) i aplikacji Web 2.0 jako instrumentów narracyjnych, które umożliwią dotarcie do uczniów 21-ego wieku. 

 

 

 

 

 

 

 

Stworzone przez nauczycieli programy lekcji będą odnosić się do konceptu tożsamości online. W tym koncepcie, projekt IDentifEYE (ID-EYE) zapewni ramy pracy, które będą zawierać elementy nauk społecznych, ustawodawstwa Unii Europejskiej oraz neurobiologii.

Programy zajęć utworzone przez nauczycieli w oparciu o metodologię projektu IDentifEYE (ID-EYE) będą wzmacniać odporność i czujność młodszych uczniów, w wieku od 8 do 14 roku życia, na niebezpieczne sytuacje online – nadużycie i złe interpretowanie tożsamości online – poprzez nauczenie ich umiejętności przystosowywania ich tożsamości online. Programy zajęć utworzone przez nauczycieli dla starszych uczniów (od 15 roku życia wzwyż) będą wzmacniać i uczyć umiejętności wykorzystywania tożsamości online w celu podniesienia szans na zatrudnienie ich w przyszłości.


Projekt IDentifEYE (ID-EYE) opiera się na najlepszych praktykach stosowanych w dziedzinie bezpieczeństwa online i tożsamości online, które zostały opisane w poprzednim projekcie europejskim CDEI. To działanie obejmuje transfer innowacji z Holandii i Cypru do Grecji, Polski, Hiszpanii i Litwy.

Partnerami projektu są: CCS Education (Grecja), Ezzev Foundation (Holandia), Favinom Consultancies (Cypr), Citizen Project Foundation (Polska),
The Gdansk Centre for Addiction Prevention (Polska), Jaunimo Karjeros Centras (Litwa), Hellenic Association for Education (Grecja) and Fundacion Privado Juan XXIII (Hiszpania).

Projekt realizowany w ramach programu:
LEONARDO DA VINCI MULTILATERAL PROJECT - TRANSFER OF INNOVATION
Under the Lifelong Learning Programme

PROJECT NUMBER: 2013-1-GR1-LE005-13907