W roku szkolnym 2014/ 2015 wytypowani w drodze rekrutacji nauczyciele mieli okazję rozwinąć swoje umiejętności uczestnicząc w sesjach warsztatowych projektu. Sesje zawierały: szkolenie, warsztat, testową lekcję i ewaluację.

Szkoleniowcy prowadzący sesje reprezentowali partnerów projektu: Onno Hansen, Radosław Nowak i Beata Staszyńska. W okresie 6-10.10.2014 spotykaliśmy się w siedzibie GCPU, Ateneum i każdy z uczesyników w swojej szkole.

- To pierwszy tego typu projekt w Gdańsku. Dzięki IDentifEYE będziemy mogli wprowadzić do gdańskich szkół najlepsze praktyki stosowane w dziedzinie bezpieczeństwa w sieci i tożsamości online, które stosuje się już na Zachodzie. - mówi Radosław Nowak, kierownik Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

- Dla nauczycieli to szansa zetknięcia się profesjonalnie z nową narracją w edukacji. Transfer z Holandii wnosi nie tylko digitalne, bezduszne narzędzia, ale także współpracę w sieci osób, którym zależy na dzieleniu się doświadczeniem. - mówi Beata Staszyńska, Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project.

- Zawsze już było ważne, że nasza tożsamość była dynamiczna. Taką tożsamość pomaga nam uczyć się i rozumieć krytykę. A w naszych obecnych czasach taka dynamiczna tożsamość jest podstawą, żeby skutecznie rozwijać się. - mówi  Onno Hansen, Prezes Zarządu holenderskiej Fundacji Ezzev.

 

 

Europejski projekt edukacyjny:

IDentifEYE - Rozszerzona Rzeczywistość (ang.  Augmented Reality) w drodze do lepszego zrozumienia Tożsamości Online.

IDentifEYE to już kolejny europejski projekt edukacyjny realizowany w Gdańsku, w ramach międzynarodowego partnerstwa: holenderskiej Fundacji Ezzev, polskiej Fundacji Citizen Project i Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

       Celem projektu IDentifEYE jest wsparcie nauczycieli z Grecji, Polski, Hiszpanii i Litwy poprzez transfer innowacji z Holandii i Cypru. Proces ten to odkrywanie najbardziej efektywnych technologii edukacyjnych, wspierających autoprezentację, odporność, aktywne podejście do tematów dzielenia się online danymi osobowymi dla uczniów w wieku od 8 do 14 lat, a dla uczniów w wieku 15+ dodatkowo autoprezentację połączono z przedsiębiorczością.

     Tworzone w projekcie sesje warsztatowe umożliwią nauczycielom przygotowanie, testowanie i ewaluację własnych, nowych scenariuszy lekcji opartych na innowacyjnych technologiach edukacyjnych, takich jak Rozszerzona Rzeczywistość i aplikacje Web 2.0.  Stworzone przez nauczycieli scenariusze lekcji będą odnosić się do konceptu tożsamości online. Projekt IDentifEYE zapewni ramy pracy, które będą zawierać elementy nauk społecznych, ustawodawstwa Unii Europejskiej oraz neurobiologii. Powstaną formy zajęć lekcyjnych, które ułatwią dotarcie do uczniów 21-ego wieku.

     

Partnerami projektu są:

Ezzev Foundation (Holandia),

Favinom Consultancies (Cypr),

CCS Education (Grecja),

Fundacja Citizen Project (Polska),

Gdańskie Centrum Profilkatyki Uzależnień (Polska),

Jaunimo Karjeros Centras (Litwa),

Hellenic Association for Education (Grecja),

Fundacion Privado Juan XXIII (Hiszpania).

Projekt IDentifEYE obejmuje transfer innowacji z Holandii i Cypru do Grecji, Polski, Hiszpanii i Litwy.

Autorem koncepcji gry IDentifEYE w technologii Augmented Reality jest Onno Hansen (Fundacja Ezzev-Holandia).   

 

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską:

LEONARDO DA VINCI – PROJEKT WIELOSTRONNY – TRANSFER INNOWACJI w ramach programu: „Uczenie się przez całe życie” 

NR: 2013-1-GR1-LEO05-13907