NEWSLETTERS_ IDentifEYE _2014 lipiec/ Polska (DO POBRANIA)

Najnowsze wiadomości ! 

  • Oficjalna strona IDentifEYE jest już dostępna! Więcej szczegółów tutaj.
  • Następne spotkanie projektu: Partnerzy spotkali się w Barcelonie (Hiszpania) w celu omówienia najnowszych postępów oraz planowania kolejnych działań projektu dotyczących rozwoju programu nauczania.

Czym jest projekt  IDentifEYE? 

W dzisiejszych czasach, dzieci są zagrożone podczas korzystania z Internetu, ponieważ nie zdają sobie sprawy z ważności danych. Albo zbyt chętnie używają swoich prawdziwych danych, a tym samym narażają się na ich kradzież lub targetowanie poprzez niechciane osoby trzecie; albo zbyt łatwo ufają danym dostarczanym przez innych, a tym samym mogą być targetowani poprzez osoby trzecie używające fałszywych tożsamości. Internet jest wspaniałym narzędziem umożliwiającym młodym ludziom wiele okazji do nauki, rozrywek lub życia towarzyskiego. W dzisiejszych czasach Internet jest bardzo mocno zakorzeniony w życiach dzieci. 
W celu zidentyfikowania dobrego sposobu dotarcia do dzieci, ważnym jest przyjrzenie się osobom, do których dzieci zwracają się o pomoc kiedy mają problem w sferze online. Zatem najlepszą strategią ochrony dzieci jest wyszkolenie nauczycieli, którzy mają już zaufanie dzieci, tak by mogli pomóc poprowadzić je przez ich działania online. 
Biorąc pod uwagę iż szkoły posiadają zasoby umożliwiające dotarcie do wszystkich dzieci, powinny przejąć inicjatywę i zacząć je szkolić. Z odpowiednio wyszkoloną kadrą nauczycielską, idealną sytuacją byłaby ta, w której każde dziecko miałoby przynajmniej jedną wyszkoloną osobę, do której mogłoby zwrócić się o pomoc (nauczyciel lub nawet rówieśnik).

 

Cele projektu

• Stworzenie nowego, modułowego programu nauczania, w którym nauczyciele będę wzmacniać świadome, kreatywne oraz krytyczne stanowiska uczniów, jako odpowiedzialnych, rozwijających się obywateli [w wieku od 8 do 14 lat], względem mediów online, poprzez wyszkolenie podstawowych umiejętności oraz zapewnienie kluczowej wiedzy.
• Stworzenie efektywnego wzorca nowych metodologii oraz strategii pedagogicznych, jako kluczowego komponentu nowego, modułowego curriculum.
• Opublikowanie nowego modułowego curriculum zarówno w formie tradycyjnej (druk) jak I formie online, wraz z materiałami dydaktycznymi oraz instrukcjami multimedialnymi, umożliwiające samodzielną implementację curriculum poprzez Europejskich nauczycieli.
• Stworzenie międzynarodowej sieci, mającej na celu ewaluację, pomoc przy promowaniu nowego modułowego curriculum oraz funkcjonować jako centrum pomocy dla Europejskich nauczycieli chcących wprowadzać nowe moduły do swoich zajęć.

Wzmocnienie pozycji nauczycieli!

By rozwiązać te problemy, podczas trwania tego projektu, będziemy wykorzystywać grę w technologii rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality) oraz zatwierdzone pedagogiczne podejścia by umożliwić nauczycielom dotarcie do dzieci oraz przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń w Internecie oraz tożsamości online.

 

Poznaj partnerów