Project: Talking About Taboos: Website to help adult trainers address racism, xenophobia and other prejudices in their classrooms

                GRUNDTVIG Learning Partnerships. LLP 2007-2013 - N. 2013-1-FR1-GRU06-49587

Początkowe spotkanie miało miejsce w Paryżu. Z powodu braku finansowania u Tureckiego partnera, niektóre daty spotkań wymagały zmiany i rozbudowy działań. Te modyfikacje nie zmieniają wyników projektu, jedynie rytm dotarcia do końca.

Podczas spotkania w Paryżu, uznano iż najlepszym sposobem zaadresowania tak rozległego problemu rasizmu, ksenofobii i uprzedzeń będzie identyfikacja konkretnych "obszarów" do spojrzenia na nie, poprzez konkretną grupę targetową wewnątrz edukacji dorosłych.

Te obszary będą badane lokalnie, następnie różne wyniki i rozwiązania będą dzielone i porównywane pomiędzy partnerami.

Posiadając taką mozaikę rozwiązań, mamy możliwość pokrycia wielu różnych obszarów i manifestacji, pozostając jednak ważnym na lokalnym poziomie oraz zyskując z kompetencji i doświadczenia organizacji partnerskich. Dodatkowo, mamy okazję do obnażenia wspólnych wątków w rasistowskim i ksenofobicznym zachowaniu poprzez obserwowanie ich wielo wątkowo.

Obszary to:

  • Francja: Manifestacje rasizmu, ksenofobii, uprzedeń przez uczących dorosłych w sytuacji szkoleń.
  • Wielka Brytania: Jakie są bariery dla ludności azjatyckiej podczas angażowania się w zawodowe związki piłkarskie.
  • Włochy: Zachowania i wyrażenia rasistowskie pomiędzy Włochami względem imigrantów.
  • Polska: Dyskusja o symbolu–„Tęcza” instalacja w Warszawie, która ma miejsce w Polsce.
  • Holandia: Dyskusja o tradycji-Czarnym Piotrusiu, która ma miejsce w Holandii.

Poprzez zidentyfikowanie lokalnych obszarów, projekt podąża za pierwotnym planem działań, przewidzianym w propozycji: ocena zapotrzebowania, badania, identyfikacja dobrych praktyk oraz testowanie i dzielenie się dobrymi praktykami.

Nasze działania  merytoryczne  w Polsce prowadzimy w ramie Raportu Unii  Europesjkiej (ECRI). [źródła: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Poland/Poland_CBC_en.asp].

W tej ramie legislacji toczy się życie każdego z nas, w którym media zajmują ważną rolę w dyskusji o tabu, a istniejący dyskurs i jego skutki i opiniotwórczy charakter są ważne dla powstających i istniejących "dobrych praktyk".W dobie internetu, przepływu informacji i migracji ludzi ważne dla nauczycieli, instruktorów pracujących z dorosłymi są czujność i rozumienie kontekstu, aby rozmowa mogła przebiegać bez uprzedzeń.

Uruchomiliśmy mobilne Laboratorium Obywatel Solidarność (los) jako polską odpowiedź na projekt i miejsce testów istniejących dobrych praktyk i poszukiwania nowych.

Dzięki nawiązaniu współpracy z samorządem Gdyni i Pomorskim Parkiem Naukowo Technologicznym-Innowacjami Społecznymi, a także dzięki ogólnopolskiej współpracy z aktywnymi w temacie trenerami, nauczycielami, dziennikarzami budujemy podstawy do warsztatowej kampanii społecznej, która w polskim kontekście będzie mogła wpierać rozmowy, dyskusje i dialogi o tabu i prowadzić poprzez autorefleksję do pozytywnej puenty. Dział-Innowacje Społeczne-miasta Gdyni stały się ”cichym partnerem” projektu.

W czasie polskiego spotkania partnerów 5-6.06.2014 w Gdyni przetestowaliśmy zupełnie nową „dobrą praktykę” -„być w kontekście”,  którą zamierzamy rozwijać.

Aktywowaliśmy swoją sieć partnerów, szczególnie w zakresie mediów.Wynikiem tego było uczestnictwo uznanego dziennikarza Jacka Żakowskiego (Tygodnik Polityka) podczas spotkania partnerów, podczas gdy dziennikarz Paweł Sulik (TokFM) nagrał, wyjątkowo na potrzeby projektu, wywiad z europarlamentarzystą, byłym ministrem administracji i cyfryzacji, panem Michałem Boni.

Przygotowalismy wraz z holenderskim partnerem Ezzev–logo projektu i kilka wersji krótkiego opisu projektu. Przygotowali bibliografię, opartą na neuro-naukach i socjologii i przegląd dobrych praktyk odnoszących się do tematu–do których dodali również ich wspólne dobre praktyki.Ten dokument został opublikowany na stronie internetowej holenderskiego partnera Ezzev po angielsku. Wspólnie z Ezzev stworzyliśmy szablon oceny spotkań, by monitorować jakość spotkań projektowych.

FCP udostępniła domenę na swoim serwerze: www.talkingabouttaboos.eu. Publikujemy informacje, zdjęcia na stronie FB https://www.facebook.com/laboratoriumobywatelsolidarnosc?fref=ts

Posiadamy i rozpowszechniamy dokumentację fotograficzną z aktywności partnerów podczas dotychczasowych trzech spotkań, na stronie fundacji i na FB: http://www.foundationcitizenproject.eu/projects/talking-about-taboos-tat/ Spotkania partnerów były filmowane. Planowane jest do końca 2014 roku przygotowanie reportażu dokumentalnego, który będzie rozpowszechniany w Internecie i współpracujących mediach.

Ankieta online projektu (w języku polskim) została szeroko rozpowszechniona w Internecie. A także wśród sieci osób – nauczycieli i trenerów. Chociaż odzew nie był ilościowo duży–to jakościowe wyniki są interesujące dla nas. Na stronie Narodowego Centrum Kultury umieściliśmy informacje o projekcie i ankiecie online:http://www.platformakultury.pl/artykuly/130599-laboratorium-obywatel-solidarnosc--w-ramach-europejskiego-projektu-talking-about-taboos.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=www

Działania partnerów projektu są w toku.