Jak rozmawiać o tabu – seminarium europejskiego projektu „Talking About Taboos” w PPNT. Gdynia 5-6.06.2014

 

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia i Innowacje Społeczne gościli 5 i 6 czerwca 2014 roku:  Fundację Citizen Project oraz europejskich partnerów projektu „Talking About Taboos”. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z Francji, Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii oraz Holandii w trakcie seminarium dyskutowali o wykluczeniu i dyskryminacji, dzielili się dobrymi praktykami i innowacyjnymi pomysłami, jak rozmawiać o trudnych tematach dotyczących życia społecznego.

 

W ramach gdyńskich dobrych praktyk zaprezentowaliśmy „Gdyński dialog z seniorami” – jako kompleksowe narzędzia służące włączaniu osób starszych w życie miasta oraz w proces podejmowania decyzji o sprawach istotnych dla mieszkańców. Wśród tych dobrych praktyk są:
1. Panel obywatelski z osobami starszymi, którego celem było zdobycie wiedzy na temat oceny i opinii mieszkańców Gdyni powyżej 55 roku życia dotyczących usług publicznych świadczonych przez miasto, w tym także ocena przestrzeni publicznej całego miasta jak i poszczególnych dzielnic.
2. Spacery badawcze z seniorami, gdzie uczestnicy przejmują rolę ekspertów i mogą wypowiedzieć się o tym, jak według nich powinna być kreowana przestrzeń publiczna w mieście. Dobrze zaprojektowana przestrzeń to jeden z podstawowych warunków, by osoby starsze czy niepełnosprawne mogły swobodnie i bezpiecznie funkcjonować w przestrzeni miasta
3. Spotkania fokusowe, które w swoich założeniach mają przeprowadzenie diagnozy i rozwijanie oferty miasta dla osób starszych wspólnie z użytkownikami oraz poznanie opinii odbiorców miejskiej oferty w zakresie wsparcia oferowanego im oraz ich rodzinom.

 

 

W Polsce, w ramach projektu „Talking About Taboos” działa mobilne Laboratorium Obywatel Solidarność (los) i ma zostać przeprowadzona kampania społeczno-warsztatowa, której tematem przewodnim będą dyskryminacja oraz wykluczenie - jak zaczynać dialog? To problemy, które w różnych sytuacjach dotykają każdego z nas, zarówno młodzież, seniorów, osoby niepełnosprawne, innej narodowości, wyznania czy poglądów. Ogromną wartością projektu jest wymiana dobrych praktyk międzynarodowych uczestników projektu – każdy pracuje w innym środowisku i ma inne doświadczenia, które zebrane razem mogą stworzyć innowacyjny katalog przykładów, które warto wykorzystywać i rozpowszechniać.

 

PPNT. Innowacje Społeczne.Gdynia
Katarzyna Ziemann
http://www.ppnt.pl/

Więcej informacji o projekcie:
https://www.facebook.com/laboratoriumobywatelsolidarnosc/info
Fundacja Citizen Project
Beata Staszyńska
E:staszynska.beata@gmail.com

TAT PPNT GDYNIA 2014